top of page

אודות

צוות מרכז פסג"ה באר שבע רואה לנגד עיניו את קידום הפיתוח המקצועי ועושה רבות כדי להכניס גיוון, עניין והתאמה לצרכים שלכן הלומדות. עקרון הבחירה, הוא עקרון מרכזי בתפיסה שמובילה פסג"ה, אשר מאמינה במקומכן המשמעותי בתכנון מסגרות הפיתוח המקצועי האישי. לאור זאת, מצאנו לנכון לצאת בשנת הלימודים תש"ף עם מסגרות למידה מודולריות.

מה זה אומר?

מסגרות למידה מודולריות הינן מסגרות למידה קצרות בהיקף של 15 שעות כל אחת . המסגרות המודולריות מאפשרות לכן המשתלמות הרחבת הידע והעמקה סביב נושא אחד בו בחרתן, מזוויות ראייה שונות. החל משנת הלימודים תש"ף אנחנו פותחות בפניכן את האפשרות לבחור. בשלב הראשון תבחרו נושא מרכזי ובשלב השני לבחור שתי מסגרות למידה מודולריות, כל אחת מהן מזכה ב 15 שעות. בחירה בשתי מסגרות מודולריות בנושא אחד תזכה בגמול של 30 שעות.

להיות מורה מצויין

מתמטיקה 

SEE ALL >

חינוך לשוני

הכלה והשתלבות

bottom of page