פסג"ה באר-שבע מצמיחה:

מורות מובילות משנות מציאות

"אם הפעולות שלך נותנות השראה לאחרות: לחלום יותר, ללמוד יותר, לעשות יותר ולהיות יותר ממה שהן,

                 אז את מנהיגה" (ג'ון קווינסי אדמס)